About

 

picture for about

Filmkomponist

Fredrik Hjulmand er både sangskriver og filmkomponist. I 2014 skrev Johannes Ettrup og Fredrik Hjulmand musikken til dokumentarfilmen ”Far From Home” Af Nitesh Anjaan, der blev vist på CPH:DOX siden er blevet vist på andre festivaller i Europa. Fredrik har i løbet af sin uddanelse som musiker på RMC haft mange dygtige undervisere og mentorer i filmmusikkens kunst, som blandt andre Jesper Sveidal, Frans Bak, Jonas Struck og Hilmar Örn Hilmarsson.

Sangskriveren møder komponisten

Fredrik Hjulmand og Anders Termansen udgør bandet FIO. De mødte hinanden på Rytmisk Musikkonservatorium, hvor de begge medvirkede i projektet ”Sangskriveren møder Komponisten” – Et samarbejde mellem RMC og DKDM. De to sangskrivere blev udtaget i en konkurrence med en sang hver, der blev orkestreret af komponister og opført i Det Gamle Radiohus’ store koncertsal med symfoniorkester og rytmisk band. I dette møde både mellem klassiske og rytmiske musikere startede også samarbejdet mellem Fredrik og Anders om, at skrive atmosfæriske popsange, der balancerer mellem det storslåede og intime. Du kan se og høre orkesterversioner af Luna og Skovgaarden her på siden.

Teitur Lassen som Mentor

Fredrik har haft et forløb med Teitur Lassen, der har vejledt Fredriks sangskrivning. Målet er at skrive sange til Ep’en, som er langtidsholdbare og lade budskabet stå klart og tydeligt frem. Teksterne er især er inspireret af store danske digtere som Tom Kristensen og Søren Ulrik Thomsen. Sidstnævnte har givet FIO lov til at skrive melodi til hans tidlige digt ”Langsomt Ud” fra City Slang. Resten af teksterne på Ep’en skal være originale og buskabet skal gennemsyre alt fra instrumentation til færdig produktion.

Arbejder på EP

FIO arbejder i øjeblikket på at indspille og producere deres debut EP. Første single hedder ”Dagdrømmer”. I september 2015 tog Fredrik Hjulmand til Island for at udforske deres stærke sangskrivertradition. I løbet af opholdet mødte Fredrik mange spændende mennesker bl.a. Hilmar Örn Hilmarsson og Axel Ingi, som er filmkomponister. Sidstnævnte har lavet strygerarrangement til ”Dagdrømmer”. I Island optog Fredrik reallyde, der kan høres i produktionerne og er med til at understrege budskabet. Singler og den færdige EP udkommer i løbet af 2016.


(English version)

Film Composer
Fredrik Hjulmand is a songwriter and film composer. In 2014 Johannes Ettrup and Fredrik Hjulmand wrote the music for the documentary « Far From Home » by Nitesh Anjaan. The movie was shown at CPH:DOX and other documentary festivals in Europe. Fredrik has during his education as an artist on RMC had many excellent teachers and mentors in film music art, which among other includes Frans Bak, Jonas Struck and Hilmar Örn Hilmarsson.

Songwriter meetings composer
Fredrik Hjulmand and Anders Termansen represents the band FIO. They met at the Rhythmic Music Conservatory, where they both participated in the project « Songwriter meets Composer » – A collaboration between the music academies RMC and DKDM. The two songwriters were selected in a competition with a song each, which was orchestrated by composers and recorded in the public televisions old grand concert hall with a full symphony orchestra and rhythmic band. In this meeting both the classical and contemporary musicians also started cooperation between Fredrik and Anders. Now FIO writes atmospheric pop songs that balances between the grandiose and intimate. You can see and hear the orchestral versions of Luna and Skovgaarden on this website.

Teitur Lassen as a Mentor
Teitur Lassen has been Fredrik’s mentor and helped guide his songwriting. The goal was to write songs for The EP, which are long lasting musically by letting the message be loud and clear. The lyrics are mainly inspired by the great Danish poets such as Tom Kristensen and Søren Ulrik Thomsen. The latter has allowed FIO to write the melody for his early poem “Langsomt Ud” from City Slang. The rest of the lyrics on The EP must be original and the message must permeate everything from instrumentation to finished production.

Working on the EP
FIO is currently working on recording and producing their debut EP. The first single is called « Daydreaming ». In September 2015 Fredrik Hjulmand went to Iceland to explore their strong songwriter tradition. During the stay Fredrik met many interesting people including the film composers Hilmar Örn Hilmarsson and his partner Axel Ingi. Axel and FIO are making a collaboration on the song Daydreaming. In Iceland Fredrik recorded real sounds from nature that can be heard in the final production and helps to underscore the message of the songs. Singles and EP will be published in 2016.

 


Webdesign & illustrations by Aurélia